تماس با ما

آدرس: تهران- لویزان- خ.شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- معاونت پژوهشی- اداره انتشارات ونشریات علمی پژوهشی- دفتر نشریه Technical and Vocational- کد پستی: 15811-16788

 صندوق پستی:163-16785

آدرس سایت: http://jorie.sru.ac.ir/

تلفکس:22970038

 


CAPTCHA Image